VIP SYSTEM

 • Zakúpením VIP sa automaticky zriekate práva na vrátenie peňazí
 • VIP si nemôžete previesť na iný účet, ak stratíte účet, VIP vám nevrátime.
 • Zakúpením VIP nezískate žiadnu protekciu pred akýmkoľvek banom.
 • Majiteľ projektu si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia
 • 3 mesiace – 5€/130Kč
 • 6 mesiacov – 10€/250Kč
 • 1 rok – 15€/380Kč
 • PayPal
 • Paysafecard
 • CS:GO skiny [+35%]
 • Bankový prevod
 • SMS
 • Pokiaľ máte záujem o VIP, kontaktujte majiteľa -> STEAM DISCORD

Public Výhody

 • 105 hp
 • Každé kolo HEALTSHOT (+50hp)
 • Kevlar + helma
 • VIP tag
 • Double jump
 • Custom roomka na discord
 • +500$ každé kolo
 • Nofalldamage
 • Defuse kit za CT
 • 2 modely pre hráča (CT,T, !model)
 • Špeciálne modely na zbrane v !shop (Ghost knife, …)
 • Príkaz !votemap (hlasovanie o zmenu mapy)

?

?